تبلیغات
❦ سرزمین ❥ رویایى ❤ یه ❥ دخى ❦


❦ سرزمین ❥ رویایى ❤ یه ❥ دخى ❦

فقط اونایی که بلدن تو خوشحلیا جیغ بکشن

بچــهـ هـا سـلـامـ
قـبـلـ از مـسـافـرتـمـ نـتـونـسـتـمـ اپـ کـنـم
اخـهـ سـرمـ شـلـوغـ بـود
الـانـمـ تـو کـافـیـ نـتـمـ
مـالـ خـود هـتـلـه
مـامـانـ بـابـامـ دارنـ بـیـلـیـارد بـازیـ مـیـکـنـنـ
مـنـمـ دارمـ بـا نـتـ کـار مـیـکـنـمـ
گـفـتـنـ بـیـلـیـارد زیـر 15 سـالـ مـمـنـوعـهـ
حـیـفـ مـنـمـ مـیـخـواسـتـمـ بـازیـ کـنـمـ
نـتـ ایـنـجـا هـمـ افـتـضـاحـهـ
امـیـدوارمـ روتـونـ بـشـه نـظـر بـذاریـنـ
تـو وبـ ویـنـکـسـیـمـ نـوشـتـمـ کـهـ مـسـافـرتـمـ
یـکـیـ از هـمـکـلاسـیـامـونـو دیـدمـ
امـا امـروز رفـتـ دیـگـهـ
مـا هـمـ دیـروز رسیـدیـمـ
بـهـ کـلـاسـ بـرنـامـهـ نـویـسـیـ نـرسـیـدمـ
هـمـیـنـ دیـجـــــــــــــــــــــــــــه
بایــــــــــــــــــــــــ


|جمعه 14 مهر 1391| 12:57 ب.ظ|ღ♥ღ ساغر جون ღ♥ღƆσммɛит ()